Xin lỗi nàng anh đã đụ mẹ em rất nhiều lần Asahi Mizuno, Long, hơn nữa tháng nay bỗng xuất hiện một con đười ươi giống đực, phim xxx chẳng biết là từ rừng ra hay là xổng chuồng nhà ra, Ghê rợn nhất là con thú này đã thành tinh, cứ hể chạng vạng tối là nó bắt đầu đi lùng sục, không phá phách, không bắt gà giết vịt mà chỉ là bắt đàn bà con gái để hiếp dâm, Đã có bốn năm phụ nữ trở thành nạn nhân của nó và mang thương tích phải nằm điều trị tại bệnh viện, Hiện nay,…