Rể người ta hãm hiếp mẹ vợ đến sảy thai Asahi Mizuno, ra đi để phó biến thành trưởng ,vấn đề tùng lo là mình sẻ đi đâu trước kia, khi chưa có quyền lực, thì không cần bận tâm suy nghỉ, sao cũng được nhưng thời cuộc đẩy đưa, nhờ hồng phúc của mẹ vợ gái, tùng một bước lên trời, từ một phó phòng không một chút quyền lực, phim sex loan luan mẹ vợ con chồng đùng một cái, nhảy lên ngồi vào ghế số 1 trong sở của thành phố trực thuộc trung ương khiến mọi người đỏ mắt mà nhìn, đạo lý ở đời là…