Bọn mỹ họ xoạc nhau bất cứ lúc nào Jennifer White, như nàng cá trên dĩa vậy, Mà đàn bà chửa lên ghe họ cho là còn xui hơn vụ ăn cá lật mặt nữa, đầu trọc nghe vậy thì gật gù nói: Thì ra là vậy, Mà đứa nàng nít đó có chửa vẫn được để cho sống, Số nó vẫn còn may, Thanh niên đồng tình, nhưng thở dài nói: Cũng không biết là may hay nàng thế nào, Một mình nàng nhỏ trần truồng, trên ghe có mười mấy thằng cướp lận, phim sex my lúc nào cũng có thể nhào lên…